Tesis y trabajos de investigación

  • Salom Ramis, M., "Comparació Objectiva d'algorismes de segmentació d'imatges". Universitat de les Illes Balears, España, 2017. Trabajo de Fin de Grado.
  • Galmés Rubert, Bernat, "Detecció d'ungles en imatges mèdiques". Universitat de les Illes Balears, España, 2017. Trabajo de Fin de Grado.