Participación en congresos

  • Mas, M.; Monserrat, M.; Torrens, J.. , "'On left and right uninorms on a finite chain'". "EUSFLAT-2001", Leicester, Inglaterra, 2001. Datos de publicación: pp: 458-462. Presentación de comunicación.