Assistència al IEEE BigData 2017

(Contenido en el idioma por defecto)

El grup SCOPIA assisteix al congrés IEEE BigData 2017

Localització: Boston, Estats Units

Laura López, membre del grup SCOPIA, va assistir del 11 al 14 de desembre al 2017 IEEE International Conference on Big Data (IEEE BigData 2017). El congrés va reunir a uns mil investigadors i és un dels congressos de referència en recerca, desenvolupament i aplicacions relaciones amb Big Data.

La contribució del SCOPIA al congrés va ser d'una comunicació, enmarcada dins del Workshop Data Science for Emergency Management (DSEM 2017), que va resultar tot un èxit d'assistència d'investigadors.

Comunicació

Fecha del evento: 15/12/2017

Fecha de publicación: Fri Dec 15 12:33:00 CET 2017